Klejenie UV


klejenie uv

Klejenie UV

Klejenie metodą UV to znakomite rozwiązanie w przypadku potrzeby połączenia szklanych lub plastikowych elementów ze sobą z innych tworzywami bez używania dodatkowych, często niepotrzebnych akcesoriów.
Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy niezwykle estetycznego połączenia przez co finalny produkt jeszcze bardziej cieszy oko. Klejenie szkła metodą UV pomimo groźnie brzmiącej terminologii jest procesem łatwym. Praktycznie każdy kto dysponuję sprzętem do klejenie UV poradzi sobie z łączeniem elementów.

Niezbędne elementy do klejenia UV

 1. Kleje UV
 2. Lampy UV
 3. Akcesoria pomocnicze
Jest jeden wyjątek, w którym nie trzeba skorzystać z lampy UV. Gdy zastosujemy aktywator UV do klejenia. Wszędzie tam gdzie jest możliwość zastosowania lampy UV rekomendujemy jej użycie. Aktywator zabarwia spoinę klejenia na inny kolor i nie ma tak mocnych właściwości łączących.

Jak kleić klejem UV?

Poniżej przedstawiam poradnik jak w 12 krokach wykonać skuteczne klejenie uv:

 1. Właściwy dobór materiałów do klejenia UV.
 2. Przygotowanie klejonych powierzchni.
 3. Oczyszczenie.
 4. Odpowiednia temperatura klejenia i wygrzewanie.
 5. Wstępne przygotowanie powierzchni z użyciem technologii Pyrosil®.
 6. Wybór odpowiedniego kleju.
 7. Uchwyty ustalające.
 8. Nakładanie kleju.
 9. Nakładanie kleju PRZED połączeniem klejonych części.
 10. Nakładanie kleju PO złożeniu klejonych części.
 11. Utwardzanie (naświetlanie światłem UV).
 12. Testy przydatności kleju.

1. Właściwy dobór materiałów przy klejeniu na UV

Końcowa wytrzymałość spoiny zależna jest od rodzaju użytego szkła i odpowiednio do niego dobranego kleju (patrz punkt 3). Zamieszczone tam informacje odnoszą się do bezbarwnego szkła float, przenikalnego dla promieni UVA. Bezbarwne szkło float, lustra (od strony przedniej), szkło hartowane i szkło zbrojone gładkie może być klejone bez żadnych problemów. Inne rodzaje szkła mogą prowadzić do uzyskania słabszej spoiny, lub też w ogóle nie będzie można ich skleić. Problematycznymi szkłami są wszystkie szkła z rozbudowaną fakturą - takie jak szkło ornamentowe i klasyczne szkło zbrojone (o nierównej powierzchni). Przenikalność promieni UVA zależy od grubości szkła i gęstości jego zabarwienia. Uwaga dotycząca klejenie UV: Szkło o wysokim współczynniku absorpcji promieni UVA (jak szkło laminowane i szkła barwione w masie) nie nadają się do klejenia typowymi klejami UV - utwardzalnymi. Do takich zastosowań można używać wyłącznie wysokoczułych klejów Lamifix. Wskazówka: metalem najlepiej nadającym się do sklejania ze szkłem jest stal nierdzewna, co jednoznacznie ustalono za pomocą testów.

2. Przygotowanie powierzchni do klejenia UV.

3. Oczyszczenie przyklejanych elementów.

Klejone powierzchnie muszą być całkowicie czyste, odtłuszczone i suche (szczególnie ważne wolne od substancji rozdzielających jak np. spray silikonowy). Do oczyszczenia powierzchni szkła przed klejeniem UV należy użyć odpowiednich do tego celu środków czyszczących (niezawierających środków powierzchniowo czynnych ani substancji rozdzielających). Zwykłe, ogólnodostępne płyny do czyszczenia szkła nie nadają się do tego celu! Zalecane jest użycie specjalnego płynu czyszczącego UV Bohle.

4. Odpowiednia temperatura klejenia UV i wygrzewanie.

Klejone elementy jak i klej muszą mieć temperaturę pokojową. Aby uzyskać mocną i trwałą spoinę należy (przed klejeniem) podgrzać wszystkie klejone elementy w celu usunięcia ewentualnej (niewidocznej) kondensacji wilgoci na ich powierzchni. Wszystkie klejone elementy muszą być powoli i równomiernie podgrzane tak, aby uniknąć gromadzenia się naprężeń w późniejszej spoinie. Temperatura wygrzewania: ok 30°C powyżej temperatury pokojowej. Do podgrzewania klejonych elementów należy użyć nagrzewnicy lub ręcznej dmuchawy elektrycznej. Pominięcie któregokolwiek z powyższych wskazań może doprowadzić do znacznego spadku wytrzymałości spoiny - w pewnych przypadkach niezauważalnych od razu.

5. Wstępne przygotowanie powierzchni z użyciem technologii Pyrosil®

Dodatkowe wstępne przygotowanie problematycznych powierzchni z użyciem technologii PYROSIL® znacząco przyczynia się do zwiększenia adhezji kleju do szkła jak i zwiększonej odporności spoiny na wnikanie wilgoci. Jest to szczególnie ważne w przypadku silnie obciążonych połączeń.

6. Wybór odpowiedniego kleju UV.

Dla określenia jaki klej będzie najlepszy dla naszej pracy należy przetestować różne kleje oferowane przez Bohle - mając przy tym na uwadze rodzaj klejonego szkła (lub innych materiałów), przewidywane obciążenia i przeznaczenie gotowego wyrobu. Pamiętaj: Połączenia szkło-metal: do wykonania połączeń narażonych na obciążenia dynamiczne używać należy tylko kleju o średniej lepkości Bohle B 682-T lub Bohle MV 760. Połączenia szkło-szkło: przy planowaniu struktury szklanej zawsze należy dążyć do stworzenia struktury zamkniętej (tj. samo wspierającej) dla uzyskania najbardziej stabilnej konstrukcji. Kleje dające elastyczną spoinę, jak Bohle B 678-0 i Bohle B 690-0 nadają się wyłącznie do struktur zamkniętych. W przypadku gdy z jakichś powodów musi być stworzona struktura otwarta, można użyć wyłącznie klejów Bohle LV 740,Bohle B 665-0,,Bohle MV 760 i Bohle B 682-T.

7. Przyssawki utrzymujące do klejenia UV.

Dla zapewnienia właściwego związania kleju podczas jego naświetlania należy zabezpieczyć klejone elementy przed przesuwaniem. Należy jednak mieć na względzie, że klejone elementy nie powinny być zmontowane na siłę, a jedynie ustawione we właściwej dla nich pozycji. Zadanie to znacznie ułatwiają uchwyty próżniowe oferowane przez Bohle.

8. Nakładanie kleju

Wskazanym jest, aby przed przystąpieniem do klejenia konstrukcji sprawdzić, czy wszystkie jej części mieszczą się w przewidzianych miejscach. Najłatwiej sprawdzić to przez złożenie całej konstrukcji na sucho (bez klejenia) - co najłatwiej jest wykonać przy użyciu uchwytów ustalających (przytrzymujących). Klej powinien zostać nałożony nie później niż 5 minut po wygrzaniu klejonego elementu. Jeśli upłynęło więcej czasu, dany element powinien zostać ponownie wygrzany. Nakładanie kleju powinno odbywać się w pozycji poziomej. Nakładanie kleju w pozycji pionowej może prowadzić do komplikacji i dalszych problemów podczas klejenia.

9. Nakładanie kleju przed połączeniem klejonych części.

Kleje o średniej i wysokiej lepkości (Verifix MV 760 i B 682-T) są zawsze nakładane na łączone powierzchnie (w postaci wąskiej ścieżki) PRZED ich złożeniem. Przy klejeniu w pozycji poziomej należy zwrócić uwagę na równe i spokojne opuszczanie górnego elementu - tak, aby uniknąć powstania pęcherzy powietrza w spoinie. Masa łączonych elementów jest wystarczająco duża by rozprowadzić nałożony klej równomiernie po całej klejonej powierzchni.

10. Nakładanie kleju po złożeniu klejonych części.

Kleje o niskiej lepkości (Verifix LV 760 i B-665-0) wykorzystują zwilżanie kapilarne do samoczynnego wypełnienia szczeliny. Zatem, klejone elementy mogą być złożone przed nałożeniem kleju. Nie zaleca się składania całego obiektu od razu - należy go kleić metodą krok po kroku. Dla zapewnienia optymalnego rozprowadzenia kleju po całej klejonej powierzchni zaleca się podnieść i opuścić delikatnie klejone części (tj. chwilowo zwiększyć, a potem zmniejszyć szczelinę między klejonymi częściami) PO nałożeniu kleju, a PRZED rozpoczęciem procesu utwardzania.

11. Utwardzanie (naświetlanie) lampami UV.

Utwardzanie spoiny zasadniczo dokonywane jest dwuetapowo. Etap 1.: Poprzez wstępne utwardzenie uzyskujemy wytrzymałość stanowiącą ok 30% wytrzymałości końcowej. Po uzyskaniu takiego stopnia utwardzenia nadmiar kleju może być z łatwością usunięty. Etap 2.: Po całkowitym utwardzeniu spoina jest w pełni wytrzymała i może być poddana pełnemu obciążeniu (najlepiej po odczekaniu 24-godzinnego okresu sezonowania). Należy używać odpowiednio dopasowanych lamp: lampa nie powinna być krótsza niż klejona krawędź, tak aby uniknąć powstawania naprężeń na skutek nierównego utwardzania kleju. Ustaw lampę tak blisko klejonej spoiny jak tylko to możliwe. Utwardzenie wstępne zabiera od 10 sek. do ok. 2 min., w zależności od typu i mocy lampy. Po wstępnym utwardzeniu należy zdjąć uchwyty ustalające i oczyścić powierzchnię szkła z wszelkich plam kleju (korzystając z płynu czyszczącego Bohle, skrobaka do szyb i wełny stalowej. Dokończenie utwardzania (doprowadzenie do pełnego utwardzenia) zajmuje od 1 do 5 minut, w zależności od rodzaju użytej lampy. Dalsze naświetlanie spoiny (ponad wymagany czas) nie ma żadnego wpływu (pozytywnego ani negatywnego) na jakość i wytrzymałość uzyskanej spoiny. Wszystkie lampy UV Bohle są wyposażone w odpowiednie filtry aby zapobiec uszkodzeniom oczu i skóry. Niemniej, dla własnego bezpieczeństwa zalecane jest używanie stosownej ochrony dodatkowej - takiej jak okulary ochronne z filtrem UV i jednorazowych rękawiczek ochronnych.

12. Testy przydatności kleju.

Jeśli nie jesteś pewien co do tego jaki klej i jaka metoda klejenia będą najwłaściwsze, wykonaj klejenia próbne (testowe): Sklej elementy zgodnie z powyższą instrukcją. Sprawdź jaka jest wytrzymałość uzyskanej spoiny poprzez poddanie jej obciążeniom większym niż te, jakie wystąpią podczas normalnego użytkowania - np. uderzenia, obciążenia skrętne, gwałtowne ruchy, etc. Jeśli zajdzie taka potrzeba możesz użyć narzędzi takich jak szczypce (itp.). Jeśli to możliwe obciąż element testowy aż do momentu pęknięcia spoiny i/lub materiału - to pozwoli ci określić maksymalne obciążenie tej struktury. W przypadku wystąpienia problemów, wątpliwości co do zastosowania konkretnego kleju, warunków klejenia i/lub pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami technicznymi, którzy chętnie podzielą się doświadczeniem! Uwaga: Powyższe informacje jak i wszelkie wskazówki przekazane na piśmie czy ustnie i oparte na wykonanych testach, przekazane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Niemniej, są to tylko wskazówki i rekomendacje, które w żaden sposób nie zwalniają Użytkownika produktów Bohle od samodzielnego określenia przydatności oferowanych produktów do danego zastosowania, jak i oceny prawidłowości otrzymanych wskazówek i rekomendacji. Użycie, zastosowanie czy przetworzenie oferowanych przez Bohle produktów, a także produkcja wyrobów w oparciu o nasze sugestie i rekomendacje są całkowicie poza kontrolą Bohle, i jako takie są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.